Duurzame energie
Duurzaam wonen, Duurzame energie

Zonnepanelen stimulering duurzame energie

Over het algemeen verbruiken sportverenigingen relatief veel stroom. Daarnaast is het zo dat de gebouwen waarin sportverenigingen zijn gehuisvest, in veel gevallen over een plat dak beschikken. Dit is gunstig voor het installeren van zonnepanelen, omdat deze onder elke gewenste hellingshoek geplaatst kunnen worden en het nauwelijks om aanpassingen vraagt. Juist daarom treft de overheid deze regeling die valt onder de noemer SDE+, dat staat voor Stimulering Duurzame Energie.

Daarmee hebben de verenigingen recht op wel 30% subsidie ten opzichte van de aanschafprijs. Vanaf 1 januari 2016 is deze regeling van kracht. Dit eveneens in het kader van de beoogde Klimaatdoelen voor 2020. Middels het gebruik van zonnepanelen wordt immers de uitstoot van CO2 verlaagd.

Voordelig ondernemen

Niet alleen voor sportverenigingen is de aanschaf van zonnepanelen gunstig, ook voor andere bedrijven kan dit financiële voordelen opleveren. Zeker in fiscale zin. De SDE regeling is namelijk ook van toepassing op bedrijven die over een installatie beschikken met een capaciteit boven de 15.000 Wp. Hoeveel subsidie er beschikbaar is, wordt gebaseerd op de hoeveelheid energie die middels de eigen zonnepanelen is opgewekt in een jaar.

Gemiddeld komt dit uit op 28% subsidie van de aanschafprijs. Dit levert zo’n 6 tot 12% belastingvoordeel op voor een bedrijf. Enkel voor zonnepanelen waarvan de aanschafprijs beneden de 2.300 euro uitvalt, kan geen subsidie worden uitgekeerd.

Als particulier zijnde zal je je uiteraard afvragen welke fiscale mogelijkheden er voor jou zijn. Op landelijk niveau is er al een aantal jaren geen subsidie meer beschikbaar voor particulieren. Wel is het zo dat er regionaal gezien verschillende regelingen van kracht zijn. Per gemeente worden andere opties aangeboden. Dit varieert van een subsidie tot aan een bepaald bedrag of procent van het aankoopbedrag tot aan een duurzaamheidlening.

Deze lening kent een lagere rente, waardoor het voor mensen met een kleinere portemonnee eveneens mogelijk is zonnepanelen aan te schaffen. Een dergelijke lening is ook wel de Energie bespaarregeling, die bij de overheid en meerdere banken erkend is. Driekwart van deze lening dient gebruikt te worden voor aanschaf en installatie van zonnepanelen. Het overige bedrag mag uitsluitend in andere middelen die energie besparen geïnvesteerd worden.

Aangezien particulieren middels de eigen installatie direct energie kunnen leveren aan een energiemaatschappij, worden zij tegenwoordig als ondernemers beschouwd. Dit brengt aanzienlijke fiscale voordelen met zich mee. Hierdoor is het namelijk mogelijk de kosten voor aanschaf en installatie van zonnepanelen bij de Belastingdienst te verhalen en middels de BTW teruggaaf een bedrag te ontvangen.

Dit geldt voor iedereen die in de periode na juni 2013 over een eigen installatie beschikt. Het terug te ontvangen belastingbedrag komt al gauw neer op een paar honderd euro. Wel is het zo dat er in dit geval Belastaangifte dient te worden gedaan door de particulier. Anderzijds is het niet bekend bij de Belastingdienst en komt men als gevolg daarvan op de lijst van mensen met ontheffing voor deze regeling.

Dit vind je misschien ook leuk...