Duurzaam wonen

Verplicht funderingslabel bij verkopen van huis 

Het komt vaker voor dat je misschien in de eerste instantie denkt; problemen bij de fundering van een huis. Heb je een huis op het oog en koop je deze, maar kom je er later achter dat er asbest of andere funderingsproblemen aanwezig zijn, dan is de vraag wie er aansprakelijk is. Om dit soort situaties te vermijden, is het na juni 2021 verplicht om een funderingslabel te laten zien, waarin geen funderingsproblemen gezien worden. 

Wat is een bouwtechnische keuring? 

Een bouwtechnische of ook wel een bouwkundige keuring is een keuring van een onafhankelijke partij die in hoofdlijnen bekijkt of er funderingsproblemen aanwezig zijn. Wanneer er wel problemen of mogelijke verbeteringen worden gezien, wordt er een inzage gemaakt in hoeveel dit zou kunnen gaan kosten. Het is daarbij belangrijk om te weten dat niet al deze kosten in werkelijkheid moeten worden gemaakt. De specialist die de bouwtechnische keuring uitvoert verdeeld de kosten over directe kosten en lange termijn kosten. De lange termijn kosten zouden verbeteringen kunnen betekenen die het huis in waarde laat stijgen. Dit is bijvoorbeeld handig bij het verkopen van je huis. 

Waarom een verplicht funderingslabel? 

Een funderingslabel laat zien dat je huis geen problemen heeft in zijn fundering en er geen achterstallige kosten mogelijk zijn. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van je huis en hiermee vermijdt je lastige situaties. Bij het verkopen van je huis, zal er dus een funderingslabel aanwezig moeten zijn in het taxatiedocument. In een funderingslabel wordt gekeken naar verschillende onderdelen van het huis. Zo wordt er allereerst gekeken naar de fundering soort en de bodem waar het huis op is gebouwd. Ook wordt er bij de bodem gekeken naar de hoeveelheid aanwezig grondwater. 

 Verschil bouwtechnische keuring en een funderingslabel 

Bij een bouwtechnische keuring wordt er in grote lijnen bekeken in welke staat het huis zich bevindt. Hierbij wordt dus niet gekeken naar dingen zoals de bodem en de fundering van het huis. Wel kan een bouwkundig rapport aangeven dat er verder onderzoek moet worden gedaan naar de fundering van het huis en dat er een specialist moet komen die hier meer kennis over heeft. Een bouwtechnische keuring gaat dus meestal vooraf aan een funderingsonderzoek. 

Dit vind je misschien ook leuk...